Veliki mislioci – pedagoški inovatori

Nikša Nikola Šoljan, urednik
Prevela Maja Šunjić
oko 400 stranica, tvrdi uvez u boji
ISBN 978-953-6101-86-3
Knjiga u pripremi

Cijena: 240 kn + 5 % PDV

Opis knjige

Knjiga sadrži 50 priloga o velikim misliocima koji su tijekom povijesti dali značajan doprinos razvoju pedagogijske teorije i pedagoške prakse. Prilozi o doprinosu velikih mislilaca koji su zadužili svijet svojim pogledima i praktičnim školskim reformama izvorno su objavljeni u UNESCO-ovom časopisu Prospects. Za objavljivanje u ovoj knjizi odabrani su prilozi o onim misliocima-pedagoškim inovatorima koji su bili bliži zapadnoeuropskom kulturnom krugu. U knjizi su obrađeni, pored ostali, i sljedeći autori: Basil Bernstein, Bruno Bettelheim, August Compte, John Dewey, Emilé Durkeim, Célestin Freinet, Paolo Freire, Sigmund Freud,  Georg Hegel, J. F. Herbart, W. von Humboldt, Torsten Husén, Ivan Illich,  Karl Jasper, Georg Kerschensteiner, Ellen Key, J. A. Komenský, Janusz Korczak,  John Locke, Margaret Mead, Maria Montessori, A. S. Neill, J. H. Pestalozzi, Jean Piaget, Carl Rogers, J.-J. Rousseau, B. F. Skinner, Rudolf Steiner, Lav Tolstoj i L. S. Vigotski.

Namjena knjige

Knjiga je namijenjena studentima nastavničkih studija kojima je poznavanje povijesti pedagoških ideja i školskih reformi prijeko potrebno kako bi razumjeli suvremene razvoje u svijetu obrazovanja. Učitelji, nastavnici i drugi pedagoški djelatnici u njoj će naći bogatstvo ideja i inovativnih pristupa koji će im olakšati izbor odgovarajućih pedagoških inovacija ili odgovarajućih škola pedagoškog mišljenja koje mogu primijeniti u svom praktičnom odgojno-obrazovnom i nastavnom radu. Knjiga je podjednako zanimljiva široj prosvjetnoj i kulturnoj javnosti jer osigurava uvid u tisućljetni razvoj pedagoških ideja i školskih reformi, njihove nositelje i glavne zagovornike. Ovo je knjiga za svaku školsku, sveučilišnu i narodnu knjižnicu.

O uredniku

Dr. Nikša Nikola Šoljan profesor je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Narudžba