Višestruke inteligencije u razredu

Thomas Armstrong
Predgovor napisao Howard Gardner
S engleskoga prevela Maja Šunjić
190 stranica, meki uvez u boji
ISBN 953-6101-70-X
Redovita cijena: 140 kn + 5 % PDV

O knjizi

Knjiga Višestruke inteligencije u razredu utemeljuje se u djelu Howarda Gardnera. Gardner je autor nove teorije inteligencije poznate pod nazivom teorija višestrukih inteligencija. Prema toj teoriji postoje sljedeće inteligencije: lingvistička, logičko-matematička, prostorna, tjelesno-kinestetička, glazbena, interpersonalna, intrapersonalna i prirodoslovna. Gardner nastoji opisati i devetu – egzistencijalnu inteligenciju. (Više o Gardnerovoj teoriji višestrukih inteligencija vidjeti u knjizi Howarda Gardnera Disciplinarni um: obrazovanje kakvo zaslužuje svako dijete, Educa, 2005.)

Namjena knjige

Knjiga Višestruke inteligencije u razredu namijenjena je učiteljima, nastavnicima, profesorima, stručnim suradnicima i drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji svoj pedagoški i nastavni rad zajednički planiraju nastojeći pritom povezivati nastavne sadržaje iz različitih nastavnih područja i predmeta. Knjiga je praktični priručnik učiteljima i nastavnicima koji rade u timu, koji uvažavaju individualne razlike među učenicima i koji vjeruju da svaki učenik može uspjeti ako mu se stvore pedagoški i drugi potrebni uvjeti za razvoj njegovih višestrukih sposobnosti. Knjiga sadrži mnoštvo praktičnih primjera i savjeta o tome kako planirati i izvoditi nastavu imajući pritom u vidu znanje o višestrukim inteligencijama.

O autoru

Dr. Thomas Armstrong jedan je od najboljih pedagoških interpretatora Gardnerove teorije višestrukih inteligencija. U svojim radovima, pa tako i u knjizi Višestruke inteligencije u razredu, pokazuje kako se ta teorija može primijeniti u svakodnevnom nastavnom radu. Armstrong je autor knjige Najbolje škole (Educa, 2008).

Narudžba