Vodič za rad s djecom i učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Jenny Thompson
S engleskoga preveo Nikša Nikola Šoljan
163 stranice, meki uvez u boji
ISBN 987-953-6101-84-9

Cijena: 120 kn + 5 % PDV

O knjizi

U knjizi su obrađene sljedeće posebne odgojno-obrazovne potrebe: deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj; socijalne, emocionalne i teškoće ponašanja; disleksija; dispraksija; poremećaji iz autističnog spektra; oštećenja sluha i oštećenja vida.

Namjena knjige

Knjiga je namijenjena svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji se bave inkluzivnim obrazovanjem i rehabilitacijom, bilo to u vrtićima, u osnovnoj i srednjoj školi ili na sveučilištu.

O autorici

Jenny Thompson je viši predavač na studiju pedagogije pri Sveučilištu Derby u Velikoj Britaniji. Na Fakultetu za znanosti o odgoju Sveučilišta Derby autorica je koordinator za studente s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Narudžba